Dom > Izložba > Sadržaj

Oglašavanje je laka verzija derivata balona na balon

Dec 29, 2016

Reklamni baloni je laka verzija derivata balon. Balon štamparijom LOGO, informacije o proizvodu, godišnjica sadržaja kao što su informacije, promociju, prodaju, drži balone u više desetina nemaju dobru reklamu. Ovaj jeftin oblik reklamiranja, raskine sa tradicionalnim medijima, ima jak afinitet, voljen od ljudi, tako da na tržištu oglašavanje postepeno se razvio balon.